Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Park pod sněhemPark pod sněhem
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Zima v parkuZima v parku
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Bílé náměstíBílé náměstí
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Přístup k voděPřístup k vodě
Zimní GJOZimní GJO
Kolářova vilaKolářova vila
« »

Sociální služby

Co jsou sociální služby?

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace například z důvodu věku, zdravotního stavu či životních návyků, a tím jsou vyloučeny ze společnosti nebo jsou tímto vyloučením ohroženy. Posláním sociálních a souvisejících služeb je pomoci těmto lidem navracet se zpět do běžného života ve společnosti. Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelská služba).


Druhy sociálních služeb:

Pobytové => služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 
Ambulantní => služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 
Terénní => služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti.

Sociální poradenství: 

Základní sociální poradenství je součástí činnosti každého poskytovatele sociálních služeb. Díky této činnosti mohou lidé získat potřebné informace, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou situaci.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro lidi se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Poradenství zahrnuje též sociální práci s lidmi, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Druhy sociálních služeb: 

 • Centra denních služeb 
 • Denní stacionáře 
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
 • Domovy pro seniory 
 • Domovy se zvláštním režimem 
 • Chráněné bydlení 
 • Odlehčovací služby 
 • Osobní asistence 
 • Pečovatelská služba 
 • Podpora samostatného bydlení 
 • Průvodcovské a předčitatelské služby 
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
 • Tísňová péče 
 • Týdenní stacionáře 

Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiného člověka. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 • Azylové domy 
 • Domy na půl cesty 
 • Intervenční centra 
 • Kontaktní centra 
 • Krizová pomoc 
 • Nízkoprahová denní centra 
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
 • Noclehárny 
 • Raná péče 
 • Služby následné péče 
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 • Sociálně terapeutické dílny 
 • Sociální rehabilitace 
 • Telefonická krizová pomoc 
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy 
 • Tlumočnické služby 


Kontakty na poskytovatele sociálních služeb v ORP Litovel naleznete v Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Litovel, který naleznete na: www.socialnisluzbylitovel.cz

Další služby v rámci Olomouckého kraje naleznete v katalogu Krajského informačního systému sociálních služeb v Olomouci.  Všechny potřebné informace naleznete na stránkách: www.kissos-ok.olkraj.cz


 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load