Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sochův pomníkSochův pomník
Noční gymnáziumNoční gymnázium
GymnáziumGymnázium
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Přístup k voděPřístup k vodě
« »

Aktuální oznámení

Městský úřad  Litovel má úřední desku umístěnou na náměstí Přemysla Otakara (před budovou úřadu) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.


Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně. 

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
27.6.2022 - 14.7.2022 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent odboru DOPRAVY, Městského úřadu Litovel - agendy evidence motorových vozidel, technik, bodový systém MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Nabídka zaměstnání
LIT 14453/2022 27.6.2022 - 13.7.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby - Radovan Mikulka MěÚ Litovel - Odbor výstavby Veřejná vyhláška
LIT 14361/2022 27.6.2022 - 13.7.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Ing. Miroslav Beran a Eva Beranová bytem Loštice, Sídliště 723/8 MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Závěrečný účet - Město Litovel r. 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
27.6.2022 - 31.12.2022 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 2023 - 2026 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 14197/2022 23.6.2022 - 8.7.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/446, sil. II/447, sil. II/449 sil. II(/635, sil. II/03545, sil. III/44620. místní komunikace Nasobůrky-Litovel-Unčovice-Náklo-Pňovice na objízdné trase MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
20.6.2022 - 8.7.2022 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Litovel ----- Informace
20.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené Radou města Litovel dne 2. června 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 13783/2022, LIT 13797/2022 16.6.2022 - 4.7.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost + ustanovení opatrovníka, na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Patrik Rakaš MěÚ Litovel - Odbor sociální a správní Veřejná vyhláška
LIT 12287/2022 14.6.2022 - 30.6.2022 Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - Obec Loučka - Veřejné osvětlení v obci Loučka MěÚ Litovel - Odbor výstavby Oznámení
LIT 13393/2022 14.6.2022 - 30.6.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Nespeca Carlo, nar. 1959 /vlastník pozemků p.č. 186/30 a 186/32 v k.ú. Hradečná/ MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
13.6.2022 - 15.7.2022 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Jaroslav Turan, Litovel, nám. Přemysla Otakara 778/1b Exekutorský úřad Dražební vyhláška
LIT 13042/2022 13.6.2022 - 29.6.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel - rekonstrukce komunikace MěÚ Litovel - Odbor dopravy Informace
LIT 13291/2022 13.6.2022 - 29.6.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Ing. Miroslav Beran a Eva Beranová bytem Loštice, Sídliště 723/8 MěÚ Litovel - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
RM 2560/77/2022 9.6.2022 - 9.7.2022 Výpis usnesení ze 77. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. června 2022 MěÚ Litovel - Kancelář tajemníka Výpis z usnesení
1.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2022 schválené Radou města Litovel dne 12. května 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
LIT 12296/2022 30.5.2022 - 8.8.2022 Sdělení počtu potřebných podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta /NK/ a sdružení nezávislých kandidátů /SNK/pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Oznámení
LIT 12292/2022 30.5.2022 - 8.8.2022 Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému úřadu Litovel, pro volby do zastupitelstev obcí MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
30.5.2022 - 30.11.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Litovel z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků Pozemkový fond Informace
18.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 28. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.5.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené Radou města Litovel dne 21. dubna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
4.5.2022 - 30.6.2022 Zveřejnění záměru města - přenechání do nájmu prostory nacházející se v objektu v Litovli - místní části Unčovice č.p. 90 za účelem provozování pohostinství MěÚ Litovel - Oddělení bytového hospodářství Zveřejnění záměru
20.4.2022 - 30.4.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Tři Dvory u Litovle Katastrální úřad Oznámení
13.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené Radou města Litovel dne 31. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
5.4.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
30.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené Radou města Litovel dne 10. března 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.3.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené Radou města Litovel dne 17. února 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
11.2.2022 - 31.12.2022 KÚOK - Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace MUDr. Ivy Koupilové - možnost podávání žádostí o zdr. dokumentaci Krajský úřad Oznámení
10.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
9.2.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 23/2021 schválené Radou města Litovel dne 27. ledna 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
31.1.2022 - 31.12.2022 Informace o změně čísla položky rozpočtové skladby MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 22/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
3.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 21/2021 schválené Radou města Litovel dne 9. prosince 2021 MěÚ Litovel - Finanční odbor Informace
13.12.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022 MěÚ Litovel - Finanční odbor -----
8.4.2020 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon ----- Informace
8088/2019 18.4.2019 - 31.3.2023 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. MěÚ Litovel - Oddělení vnitřních věcí Seznam
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ----- Informace
6.12.2010 18:56:48 | přečteno 1176501x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load